اسپلیت ایستاده وستن ایر یکی از محبوبترین اسپلیت های ایستاده در بازار می باشد که برای محیط های اداری, تالار ها و غیره مناسب است