چیلر رز صنعت اسکرال هوا خنک تراکمی با توجه به سفارش مشتری و با قطعات با کیفیت و وارداتی تولید می شود. فروشگاه دما مارکت نماینده اصلی این برند می باشد که در کوتاه ترین زمان